Uitnodiging jaarvergadering

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van Capri Club Zuid-Holland nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op

Zondag 23 februari 2020
Brasserie “het Appeltje”, Plantsoen 3, 4926 RA Lage Zwaluwe

U bent welkom vanaf 14.30, koffie en iets lekkers staat klaar.
De vergadering begint om 15.00 uur.

Agenda:
Welkom-woord door de voorzitter/binnengekomen post/ verslag penningmeester/terugblik meeting/evenementen/clubblad/website/wat er verder ter tafel komt/rondvraag
Eventuele extra vergaderpunten gaarne 14 dagen van te voren melden via de e-mail van de voorzitter w.veld4@upcmail.nl

We hopen op een grote opkomst
met vriendelijke groet, Bestuur Capri Club Zuid-Holland

Na de vergadering is het mogelijk te blijven dineren in de Brasserie.