Uitnodiging jaarvergadering

20180127_135704_resized (2)

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van Capri Club Zuid-Holland nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op

Zondag 3 februari 2019
Cafe de Vriendschap, Miening 25, 2381 GN Zoeterwoude

U bent welkom vanaf 14.30, koffie en iets lekkers staat klaar.
De vergadering begint om 15.00 uur.

Agenda:
Welkom-woord door de voorzitter/binnengekomen post/ verslag penningmeester/terugblik meeting/evenementen/clubblad/website/wat er verder ter tafel komt/rondvraag
Eventuele extra vergaderpunten gaarne 14 dagen van te voren melden via de e-mail van de voorzitter w.veld4@upcmail.nl

We hopen op een grote opkomst
met vriendelijke groet, Bestuur Capri Club Zuid-Holland