Uitnodiging jaarvergadering

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van Capri Club Zuid-Holland nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op

Zondag 23 februari 2020
Brasserie “het Appeltje”, Plantsoen 3, 4926 RA Lage Zwaluwe

U bent welkom vanaf 14.30, koffie en iets lekkers staat klaar.
De vergadering begint om 15.00 uur.

Agenda:
Welkom-woord door de voorzitter/binnengekomen post/ verslag penningmeester/terugblik meeting/evenementen/clubblad/website/wat er verder ter tafel komt/rondvraag
Eventuele extra vergaderpunten gaarne 14 dagen van te voren melden via de e-mail van de voorzitter w.veld4@upcmail.nl

We hopen op een grote opkomst
met vriendelijke groet, Bestuur Capri Club Zuid-Holland

Na de vergadering is het mogelijk te blijven dineren in de Brasserie.

 

LEGEND RALLY-TEAM ALMELO

 

Op 24 maart 2018 zijn wij op persoonlijke uitnodiging van Andre en Rick Leferink naar Goor gereden om de open dag van hun Rally-team mee te beleven. Het was een prachtige dag, niet alleen door de rally-Capri die daar tentoongesteld stond, maar zeker door alle informatie die wij van 2 enthousiaste rally-rijders kregen. Er lag een informatie-map voor ons klaar, de motorkap mocht open en wij hebben op al onze vragen antwoord gekregen. Meer daarover leest u in ons clubblad. Onder het item Foto-album kunt u meegenieten van deze technisch bijzondere Capri.

Privacy-verklaring

Middels deze verklaring laat het bestuur van CCZH u weten welke gegevens wij van u hebben en wat wij er mee doen.

Wij hebben van onze leden;
Naam, adres en woonplaats
Van een aantal leden hebben wij een telefoonnummer, vast of mobiel
Van een aantal leden hebben wij een e-mail-adres.

Toegang tot die gegevens heeft de voorzitter, de penningmeester en de redactie van het clubblad. We gebruiken deze gegevens om het clubblad te versturen, in december de kerstkaart en de flyer van onze meeting. Ook gebruiken wij deze gegevens om een evt. herinnering te versturen om de contributie te voldoen.

Face-book
CCZH heeft een facebook-pagina. Dit is een besloten pagina. De pagina is alleen toegankelijk voor mensen die zich aangemeld hebben en toestemming hebben gekregen om deze pagina te bezoeken.Het bestuur houdt zich het recht voor om leden van deze pagina te verwijderen als zij zich volgens de heersende normen en waarden misdragen.

Web-site
CCZH heeft een web-site. Hier worden mededelingen voor leden op gezet en foto’s van meetingen en evenementen. Op onze web-site worden geen foto’s van minderjarige kinderen geplaatst.

Clubblad
Het clubblad verschijnt 4 x per jaar. Ook hierin plaatsen wij artikelen en foto’s. Foto’s waar kinderen op staan worden in het clubblad alleen gepubliceerd met toestemming van ouders of vertegenwoordigers van het ouderlijk gezag. Met Editoo hebben wij een verwerkings-overeenkomst. Dat betekent dat alle gegevens van leden worden gewist en er bij iedere nieuwe uitgave een nieuwe adressenlijst wordt meegestuurd.

Wilt u niet met uw auto of als persoon op de foto of anders vermeld worden in ons clubblad, facebook-pagina of de web-site, dan vragen wij u dit aan ons te melden via het e-mail-adres van de voorzitter w.veld4@upcmail.nl
Uw gegevens worden verwijderd als u uw lidmaatschap stopzet.