clubblad

Beste leden, in het nieuwe clubblad is helaas de zaterdag in het verslag van de meeting weggevallen. Onze excuses hiervoor. Dit stukje tekst wordt alsnog gepubliceerd in het december-nummer.

belangrijk bericht

Beste leden, even een belangrijk bericht!

Wilt u zo vriendelijk zijn de contributie van 2017, 35 euro,

voor 01-05-2017 aan ons over te maken.

Er wordt NIET automatisch geincasseerd !!!

Bankrekeningnummer:

NL53ABNA0567102637/ BIC ABNANL2A567102637

Tnv CapriClubZuidHolland.

Met dank en vriendelijke groet,

Bestuur CapriClubZuidHolland.